Skybasert lønn og personal

Trenger bedriften din outsourcing av lønn og personaltjenester?

Fyll ut skjema og vi vil kontakte deg.

Riktig lønn til avtalt tid

Lønn og personal – Det viktigste vil alltid være menneskene,
 de ansatte og kollegaene, men lønnsgrunnlaget kan være skybasert. Reiseregningene fyller du ut med dine egne maler på mobilen. Du skal kunne ta ut en kopi av din lønnslipp når du trenger det, ressursplanlegge hvor du eller dine kollegaer skal utføre oppgaver på et prosjekt de neste ukene, kontrollere tidsbruken, og automatisk overføring av timer som lønnsgrunnlag.

Lønn og personal er kanskje for dere, som for mange andre bedrifter, en stor hodepine. Dermed melder outsourcing seg som et godt alternativ.

Vi benytter erfaring fra hvordan vi har løst oppgaver knyttet til lønn og personal for en rekke selskap innen bygg og anleggsbransjen. Oppgavene kan også leveres til fast pris pr ansatt per måned.


Lavere drifts- og lønnskostnader

- knyttet til administrasjon

Tilgang til førsteklasses kunnskap

VIEW Construct har egen lønnsavdeling som kontinuerlig oppdaterer seg på nye lover og regler

Hjelp til lønnsberegninger og utbetalinger

ferie- og fraværsregistrering, håndtering av reiseregning/utlegg og oppfølging av sykemeldte

Bistand med sykmeldinger og fraværsrapportering

Bistand med AFP, OTP og andre forsikringer

samt permisjonsavtaler, permitteringsvarsel, oppsigelser o.l.

Full kontroll på timeregistrering

selvsagt fordelt på prosjekt. La prosjektleder følge lønnskostnader på prosjektet gjennom måneden.

Lavere risiko

Dere unngår sårbarhet ved sykdom, ferieavvikling og ved at medarbeidere slutter

Full tilgang til lønn og personal

via det nettbaserte økonomisystemet Xledger

Færre manuelle operasjoner

Vi setter sammen den beste løsningen

I tett samarbeid med dere setter vi sammen den beste løsningen for å dekke det deres bedrift har behov for. Ta kontakt med VIEW Construct i dag for et uforpliktende tilbud.

Dette sier kundene