Økonomitjenester som gir deg full prosjektstyring

VIEW Construct er et autorisert regnskapsførerselskap som jobber med skybaserte tjenester kun for bygg og anleggsbransjen knyttet til regnskap, lønn og økonomistyring.
Vi er en del av VIEW – gruppen, og det betyr at vi har de beste ressursene og spesialkompetanse  for bransjen til å levere automatisering og effektivisering av økonomifunksjonene.
Overlat jobben til oss, og få innsikt og oversikt over prosjektene i sanntid!

Hva er deres utfordring idag ?

Bygg og anlegg

Spesialister på Bygg og anleggsbransjen

Xledger

100% skybasert. Tilgjengelig overalt. Full oversikt

Skybasert regnskap

Alltid tilgang til informasjonen du trenger

Suksesshistorier

Kriteriene for det nye systemet var blant annet at det skulle være brukervennlig fra A til Å, skalerbart, ha god funksjonalitet for prosjektregnskap og prosjektadministrasjon, og integrert lønnsmodul.
Firmaets vekst stilte høyere krav til økonomistyringen. Ved at antallet byggeplasser og ansatte økte, meldte behovet daglig seg for bedre prosjektstyring og bedre rapporteringsmuligheter.

Fagstoff