Skybasert timeregistrering

Trenger bedriften din digitalisert timeregistrering med belastning av lønnskostnader på prosjektene?

Trykk på knappen & fyll ut for å bli kontaktet

Timeregistrering i Xledger

Det finnes etter hvert utrolig mange ulike apper og systemer som gjør det samme når det gjelder timeregistrering. De aller fleste gjør akkurat det samme, nemlig å la deg bruke mobiltelefonen til timefangst; Dato, klokkeslett, prosjekt, oppgaver, aktiviteter med koblinger slik at fravær og lønn kan gjøre seg nytte av dataene.

Timeregistrering i Xledger gjør selvsagt også alt dette.

Fordelen med å bruke timeregistreringen til Xledger er integrasjonen med resten av ERP-systemet. Du slipper å tenke på hvordan register for prosjekter skal synkroniseres, og du slipper å utvikle rutiner og prosesser for å overføre timer til andre system for lønnskjøring eller fakturering.

VIEW Construct leverer også integrasjoner med andre system for timefangst på prosjektene.

Tilgjengelig på alle enheter

Timeføring på mobil, nettbrett eller PC/Mac

Reiseregninger

som kan brukes til helt eller delvis viderefakturering av kostnader

Utlegg for de ansatte

Ferdig lønnsgrunnlag

for de som skal ha timebasert lønn

Fordeling av kostnader

fra timeregistrering løpende ut på prosjektregnskapene

Ressursplanlegging og arbeidsplaner for de ansatte

Registrering av oppgaver og aktiviteter på flere språk

Overføring av timer til fakturagrunnlag

Online spørringer

hvor du løpende gjennom dagen eller måneden kan se tidsregistreringen til samtlige ansatte, pr prosjekt

Dette sier kundene