Prosjektregnskap i entreprenørbransjen

«Når vi valgte VIEW Construct så fant vi en samarbeidspartner på alt innen økonomi og personalsaker som hadde gode kunnskaper om regnskapsføring på web.»
Nils Berg
Daglig leder

Front Entreprenør har hatt VIEW Construct som samarbeidspartner siden 2006. Fra å være en mindre håndverkerbedrift har selskapet utviklet seg til å bli et mellomstort entreprenørselskap med 45 ansatte, som nå omsetter for +100 millioner i året.

Prosjektregnskap i entreprenørbransjen

Firmaets vekst stilte høyere krav til økonomistyringen. Ved at antallet byggeplasser og ansatte økte, meldte behovet daglig seg for bedre prosjektstyring og bedre rapporteringsmuligheter. Selskapet har idag regnskapet sitt digital med en historie på over 12 år elektronisk lagret. Dette gir erfaringstall som kan brukes ved kalkulering av nye prosjekter. Alle fakturaer mottas elektronisk og sendes ut til prosjektlederne for attestasjon. Selskapet bruker også Xledger sin timeregistrering, som er integrert i løsningen. Alle ansatte registrerer tiden sin løpende på sin mobiltelefon. Ved å ha alt i samme system, slipper man problemer med å synkronisere data på tvers av ulike systemer for fakturering, prosjektoppfølging og timeregistrering.

Enklere oppfølging for prosjektlederne

Det stilles stadig økte krav til prosjektlederne I forhold til den løpende oppfølgingen av hvert enkelt prosjekt. I Xledger styres tilgangen slik at prosjektlederne kun ser tall for de prosjektene de er leder for. De kan også følge med på tidbruken løpende, dag for dag. Prosjekter med fastpris blir belastet med korrekt timekost basert på hvem som har jobbet på prosjektet. Der det er ønskelig kan de registrere inn budsjett for hvert enkelt prosjekt. Endringsmeldinger og tilleggsarbeid merkes med egne prosjektnummere som underprosjekt.

Viderefakturering av kostnader med påslag

I noen av prosjektene er betingelsene for hele eller deler av arbeidene at man fakturerer timesarbeid, og materialer med et påslag. I Xledger kan man da hver måned få et ferdig forslag til slik fakturering, med ferdig påslag, der alle fakturaer som skal viderefaktureres hentes direkte fra økonomisystemet ligger klart sammen med fakturaforslaget. Dette er tidsbesparende, fordi man slipper å lete opp og kopiere bilag. I tillegg merker systemet alle viderefakturerte kostnader, slik at man hver måned kan ta med alt som tidligere ikke er fakturert til kunden. En smart løsning, som også sikrer at man ikke glemmer enkelte kostnader ved viderefakturering.

Hvorfor passer Xledger så godt for entreprenører ?

Xledger tilpasses med egne rapporter for akkurat denne bransjen, timeregistrering på mobil for de ansatte, fakturering med maler for avdragsnotaer, prosjektregnskap med underprosjekter for endringsmeldinger, muligheter for fordeling av kostnader og inntekter på artskoder og kapitler fra et anbud, eller fordelt håndtverksgrupper, automatisk generering av fakturaer med kostnader som skal viderefaktureres med et påslag.

Prosjektlederne kan attestere fakturaer elektronisk, holde tilbake beløp dersom det er grunn for det, endre prosjekt- og kostnadsmerking. Man kan løpende se samtlige prosjekter i ett og samme skjermbilde for en periode. Ideelt når man skal sjekke resultatene pr prosjekt samlet sett for en måned eller kvartal.

Ville du anbefalt VIEW Construct og Xledger til andre?

“Ja. Når vi valgte VIEW Construct i 2006 så fant vi her en samarbeidspartner på alt innen økonomi og personalsaker som hadde gode kunnskaper om regnskapsføring på web. Når de i tillegg har bransjekunnskapen, og egne medarbeidere som kun jobber med vår bransje, kan vi ikke si annet enn at våre forventninger er blitt innfridd. Du vet aldri hva som venter deg av utfordringer i byggebransjen – så da er det i hvert fall betryggende å vite at vi har full kontroll på økonomistyringen av prosjektene. VIEW Construct og Xledger gir oss oversikten over prosjektene – hver dag.”

– Daglig leder – Nils Berg

Les flere suksesshistorier