Integrasjon i Xledger mot SmartDok

Det er gode nyheter både for de som allerede bruker SmartDok i kombinasjon med Xledger, og for dem som vurderer dette som en fremtidig løsning.
Xledger har utviklet en egen integrasjon med SmartDok som nå kan tas i bruk. VIEW Construct har kunder som bruker løsningen, og vil i tiden fremover rulle ut løsningen for de av våre kunder som benytter SmartDok i kombinasjon med Xledger.

Hva inneholder integrasjonen av data fra SmartDok ?
Timer og maskintimer blir overført fra SmartDok til Xledger for videre behandling der. De ansatte bruker i stor grad kun SmartDok som sin daglige app, og Xledger brukes til innsikt i tallene.
I Xledger kan man benytte timefangsten til alt fra lønnsgrunnlag, til fordeling av kostnader på prosjektene i regnskapet med kalkulatoriske kostnader pr ansatt og pr maskin. Maskiner i Xledger opprettes som «dummy-ansatt», og man kan da belaste prosjekter med en kalkulatorisk kostnad pr time på samme måte som det man gjør for de ansatte. Man kan også benytte timeregistreringen i SmartDok til fakturering direkte i Xledger.

Hvorfor velger man SmartDok i tillegg til Xledger ?
Xledger er et omfangsrikt og fantastisk ERP-system. Likevel trenger de fleste entreprenører et eller to andre system knyttet til HMS og KS.
De som velger å bruke SmartDok sammen med eller i tillegg til Xledger, gjør det av følgende grunner:
Dersom man allerede bruker SmartDok til HMS / KS, har sjekklister der osv – vil de ansatte kunne oppleve det som en fordel å kun forholde seg til en app, et system – for alt de trenger i hverdagen. I tillegg til dette har SmartDok en mer utvidet mulighet til å godkjenne timer på flere nivåer, to-trinns godkjenning. Dersom man benytter maskiner og trenger å registrere maskintimer i tillegg til timer på ansatte, er dette også vesentlig enklere og bedre tilrettelagt i SmartDok enn i Xledger. I SmartDOk kan man som kjent registrere hvilken maskin man har benyttet i den samme raden samtidig med registrering av mannskapstimer.
Alle data fra SmartDok kan overføres til Xledger, for å belaste prosjekter med kostnader, ha et fakturagrunnlag, vareforbruk, lønnsgrunnlag fra timeregistreringen osv. På samme måte utveksler Xledger data med SmartDok, og sender f.eks info om nye ansatte over til SmartDok automatisk.

Vil du vite mer om hvordan Xledger og SmartDok kan fungere sammen – kontakt oss, og kontakt gjerne meg direkte!

 

 

Øyvind Helljesen
Daglig Leder &
Statsautorisert Regnskapsfører
epost: oyvind.helljesen@viewledger.com
mobil: +47 970 62 622
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo