9 grunner til å digitalisere og automatisere økonomifunksjonen

Behandler bedriften din fortsatt leverandørfakturaer, reiseregninger, bankbetalinger og timeregistreringen på en manuell måte. Da er det på tide å ta grepene for å forenkle hverdagen din. Å digitalisere og automatisere økonomifunksjonen gir mange fordeler:
 • Du kutter kostnadene knyttet til økonomi og administrasjon.
 • Mange arbeidsoppgaver som utføres manuelt, forsvinner helt.
 • Frigir tid til viktigere oppgaver. Manuell føring av regnskap er tidkrevende. Nå kan du heller bruke den ledige tiden på å skape verdi for virksomheten din.
 • Feilmarginen går ned. Ved at mange av prosessene som i dag krever manuelt arbeid forsvinner, reduseres også faren for manuelle feil.
 • Oppdatert informasjon i sanntid. Ved at jobbene knyttet til regnskap og lønn blir automatiserte, forsvinner også årsaken til at du aldri har oppdaterte tall.
 • Du får raskere betalt. Med EHF-Fakturaer betaler kunden deg raskere.
 • Du kan ta i mort EHF-fakturer. Det betyr at tidsbruken internt pr. faktura vil bli redusert med mange minutter, og at de ikke blir liggende i en skuff eller i innboksen til en av medarbeiderne. Har du 1000 leverandørfakturaer i året, skal du ikke se bort i fra at du kommer til å bruke inntil 6000 minutter mindre på fakturabehandling. Det utgjør nesten 14 arbeidsdager i løpet av et år.
 • Timeføringen utføres kun EN gang, ET sted, nemlig på mobiltelefonen. Dermed ser du akkurat nå, hvor mye tid som er brukt på de ulike prosjektene.
  Inn og utbetalinger. Kanskje må du i dag inn i nettbanken for å oppdatere inn og utbetalinger. Dette forsvinner helt.
 • Når kunden har betalt deg, ser du det i økonomisystemet med en gang. Når du skal betale fakturaene, gjør du også dette med ET tastetrykk i økonomisystemet.

Hvis du vil lære enda mer om å digitalisere og automatisere økonomifunksjonen, anbefaler vi artiklene 9 grunner til å velge regnskap i skyen og 9 grunner til å outsource regnskap og lønn.