9 grunner til å velge regnskapsfører med bransjekunnskap

Bransjekompetanse er en vktig del når du skal velge regnskapsfører. Her kan du lese hvorfor.
  • For å kunne være en god rådgiver, må man forstå problemet. Rådgivere som forstår bransjen har den nødvendige kompetansen.
  • Tydelig og bedre kommunikasjon. Bedriften får en leverandør som snakker fagspråket til bransjen.
  • Benchmarking: Benchmarking en viktig veileder for mange bedrifter. Her er bransjekunnskapen nøkkelen til at dette blir gjort riktig.
  • Raskt og effektivt. Siden de har løst de samme problemene tidligere vil en samarbeidspartner med kunnskap om bransjen løse problemene på en raskere og bedre måte.
  • Lønnsomme råd. Ved å velge en regnskapsfører med bransjekunnskap får du lønnsomme råd bygget på erfaring. En leverandør med bransjekunnskap vil hele tiden gi råd basert på erfaringer fra lignende bedrifter.
  • Best practice innen økonomistyring: For å lykkes er det essensielt at begge parter har en forståelse for nøkkeltallene, (KPI’r)
  • Med bransjekunnskap vil man enklere kunne forutse trender og nye problemstillinger før de dukker opp. Dette kan være alt fra endringer i lover og regler til å forberede klienter på fremtidige problemstillinger og eventuelle løsninger.
  • Bedre forståelse for produktene og tjenestene som din bedrift leverer.
  • Bedre forståelse for hvordan man driver lønnsom butikk i din bransje.