9 grunner til å velge skybasert timeregistrering

God skybasert timeregistrering er en viktig suksessfaktor i mange bedrifter. Her får du tipsene til hvorfor også du bør registrere timene i skyen.
  • Høyere faktureringsgrad. Med skybasert timeregistrering kan du registrere timene fra pc, mac, lesebrett og mobiltelefon. Ved at du registrerer dem med en gang, hvor du enn befinner deg, unngår du at de går i glemmeboken.
  • Full kontroll. Du får full kontroll på timebruken i bedriften. Hele tiden.
  • Økt produktivitet og strømlinjeforming av prosesser. Ved at du hele tiden ser hvor timene blir brukt, kan du kontinuerlig jobbe med hvordan tiden disponeres i bedriften.
  • Enklere prosjektstyring. Påta deg nye prosjekter med selvtillit. Du får mer kontroll på at prosjektene belastes med riktigere kostnader, hvor prosjektene befinner seg tidsmessig, og hvor mange timer som trengs for å avslutte dem.
  • Enklere å estimere pris. Historiske tall fra timebruk på andre prosjekter gjør det enklere å planlegge og estimere forventet tidsbruk på nye prosjekter.
  • Riktig lønn og faktura til riktig tid. Ved at timene registreres kontinuerlig, kan du forsikre deg om at de blir godkjent tidsnok for automatisk overførsel til fakturering og / eller som et riktig lønnsgrunnlag enten du har timelønnete eller fastpriskontrakter.
  • Det offentlige skal også ha sitt. En del yrker, blant annet en god del tjenesteyrker som selger timer, må kunne dokumentere tidsbruken for de som har jobbet på oppdragene.
  • Mindre detaljstyring. Medarbeidere får bedre kontroll på hverdagen sin, uten at du hele tiden må delegere arbeidsoppgaver og følge med på hva de gjør.
  • Fornøyde medarbeidere: Hver og en ser hele tiden hvordan de ligger an i forhold til opptjent bonus, hvor mange feriedager de har igjen og hvor mye overtid og tid til avspasering de har.