Hvor mange av disse tidstyvene har du i økonomiavdelingen?

Er du usikker på om økonomiavdelingen kan effektiviseres? Hvilke av tidstyvene under, gjelder din bedrift?
 • Vi betaler regningene ved å taste kid-nummer og kontonummer i nettbanken.
 • Vi mottar fakturaer i posten.
 • Vi mottar fakturaer på e-post.
 • Vi sender fakturaer i posten
 • Vi attesterer fakturaer manuelt.
 • VI registrer timer på papir eller i Excel ark
 • Vi har to eller flere systemer for fakturering, regnskap, lønn, timer, prosjektregnskap, reiseregninger og utlegg.
 • Vi sparer på alle bilag i fysiske permer
 • Økonomisystemet er ikke integrert mot banken
 • Økonomisystemet er ikke tilgjengelig fra alle enheter som har tilgang til internett. (mobil, pc, mac)
 • Vi oversender bilagene til regnskapsfører en gang i blant.
 • Vi har manuell bankavstemming.
 • Dersom vi mottar rapporten fra regnskapsfører, så omhandler de gammel data, ofte flere uker tilbake i tid.
 • Mange arbeidsoppgaver utsettes fordi systemene vi bruker er lite brukervennlige.
 • Vi har rutiner, men alle har sine egne tolkinger av hvordan/om de skal utføres.
 • Vi tar ikke bilder med mobilen av kvitteringer og billetter, slik at vi kan kaste dem med en gang.

Alle disse tidstyvene kan du fjerne med noen får tastetrykk. Vil du lære mer om hvordan du kan effektivisere rutiner og prosesser knyttet til økonomistyringen? Ta kontakt med VIEW Construct.