Slik kommer du i gang med digitaliseringen av økonomifunksjonen

Digitaliseringen og automatiseringen av økonomifunksjonen lønner seg for alle virksomheter. Det fjerner masse manuelt arbeid, kutter tidsbruken og kostnadene knyttet til økonomi og administrasjon. Det reduserer betalingstiden på kundefakturaene og gir deg og kollegene mye bedre kontroll på økonomien. Slik kommer din bedrift i gang med den digitale reisen.

Hopp i det

Forskjellen fra hvordan dere har det i dag er at alt blir mye enklere. Forenkling er ordet, tenk på det hver gang du er i tvil.

Hva skal digitaliseres og automatiseres?

Finn ut hvilke deler av forretningsprosessene som kan digitaliseres og automatiseres. Skaff deg full oversikt over de prosessene som er knyttet til økonomi og administrasjon. Prosesser du kan se nærmere på er fakturaflyt, behandling av reiseregninger og utlegg, timeregistrering, prosjektregnskap, inn og utbetalinger fra bank osv. Nå tenker du sikkert at dette er vanvittig kjedelig, og det er det. Men tenk på bunnlinja de, og at dette er første og siste gang at du må igjennom denne grufulle øvelsen. Når du har gjort dette, har du spart deg selv og kollegene dine for masse arbeid i fremtiden.

Start med det enkle

Er det kun regnskaps og lønnsfunksjonen som skal digitaliseres, eller skal du ta tak i timeregistreringen, bankbetalinger, prosjekt etc. også.

Snakk med bekjente

Ta en kaffe med samarbeidspartnere og kunder som allerede har digitalisert økonomifunksjonen. De kan dele nyttige erfaringer og tips med deg. Kanskje kan de gi deg råd om gode økonomisystemer og/eller firmaer som er dyktige på implementering, opplæring og outsourcing.

Nytt økonomisystem?

Skaff deg et skybasert økonomisystem som har som hensikt å forenkle hverdagen for deg og dine medarbeidere. Et økonomisystem som digitaliserer og automatiserer forretningsprosessene dine. Vær bevist på at økonomisystemet dekker alt du etterspør. Skaff deg bekreftelser på at det faktisk kan integreres mot andre viktige systemer som du benytter. Husk at det det er bedriften din som skal høste de største fordelene.

Den tøffe samtalen

Hva gjør du når en eller flere ansatte mister over halvparten av jobben sin fordi roboten (automatiseringen) tar over? Dette kan absolutt bli en realitet når du velger å ta fatt på den digitale reisen. Skal vedkommende få en annen rolle knyttet til andre verdiskapende aktiviteter i bedriften? Vår erfaring er at dette er en av de største utfordringene, og til tider selve flaskehalsen. Et godt tips her er å involvere de ansatte på et tidlig tidspunkt i prosessen.

Opplæring og kunnskap

Kustus, tvang, trekk i lønn eller gavekort på Ikea. Her er det bare å ta i bruk de virkemidlene som fungerer. Opplæringen og ansvarliggjøringen er avgjørende for suksessen. Å bruke tiden i et økonomisystemer er for mange av oss ikke drømmejobben, dermed er det helt essensielt at opplæringen blir prioritert høyt. Når de nødvendige arbeidsoppgavene sitter i ryggmargen, er veien foran dere nesten uten hindringer.

Er du Superwoman eller Superman?

En viktig suksessfaktor er at en av dere tar styringen og passer på at alle som skal ha informasjon og opplæring, får det. Vedkommende bør også inneha rollen som superbruker, altså den i bedriften som kan svare på de enkleste spørsmålene om bruk av økonomisystemet.

Det lønner seg å digitalisere

Digitalisering og automatisering av økonomifunksjonen lønner seg for alle bedrifter Det frigir tid til de viktigste arbeidsoppgavene og gir deg full kontroll på økonomien. Tenk på det, når du er i tvil om du skal hive deg med på den digitale reisen.