Slik lykkes du med digital timeregistrering

Skybasert timeregistrering gir høyere faktureringsgrad og nøyaktige tall. Slik lykkes du:
  • Klare mål: Hva ønsker dere å oppnå med med timeregistreringen? Hvilken data er det dere ønsker å få ut?
  • Hvorfor? Gjør medarbeidere klare over hvorfor det er viktig å registrere tiden, og hvilke fordeler dette innebærer for dem.
  • Gjør det enkelt for sluttbrukerne. Medarbeiderne må omfavne timeregistreringssystemet. Involver derfor brukerne hvis dere vurderer å gå til innkjøp av et nytt system.
  • Gode rutiner. Når dere har et godt timeregistreringsverktøy i bunnen, faller alt ned på gode rutiner blant dere som jobber i organisasjonen.
  • Sterk forankring i ledergruppen. Dette er helt avgjørende for at dere skal lykkes med skybasert timeregistreringen.
  • Alle registrerer i timeføringsverktøyet: En forutsetning for suksess er at all timeregistrering gjøres rett i systemet.
  • Med andre ord, alle manuelle rutiner må nå kastes over bord.
  • Velg et online system som er enkelt å bruke på plattformer som Mac, pc, mobiltelefon og lesebrett. Dette forenkler jobben for sluttbrukerne og deg selv.
  • Riktig oppsett av timeregistreringen. Dette garanterer at dere får ut den nøkkelinformasjonen som dere trenger for fakturering, lønn, administrasjon og rapportering.
  • Grundig opplæring: Et godt timeregistreringsverktøy er i seg selv intuitivt. Sett likevel av nok tid til opplæring slik at alle forstår hvordan de skal bruke systemet, og de rutinene som de skal følge.